image not found

F. Cánh Đồng Hoa và Chiếc váy cưới bằng hoa tươi lớn nhất Việt Nam

19-12-2019

KYLUC.VN – Chiếc váy cưới đặc biệt này được thiết kế trong Festial Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, năm 2019; Chiếc váy cưới bằng hoa tươi lớn nhất Việt Nam được kết từ hơn 1 tấn hoa tươi; Chiếc váy được trưng bày đến hết ngày 05/01/2020.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 146 trang (1460 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ