image not found

Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 40. Sa pô Mặc Bắc (Tiền Giang)

23-08-2012

(Kỷ lục)- Sa-pô-chê hay sa-pô là đặc sản trái cây của Tiền Giang, đặc biệt giống sa-pô Mặc Bắc là một thương hiệu nổi tiếng ở Tiền Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 78 của 106 trang (1053 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ