image not found

Tấm biểu ngữ tuyên truyền về an toàn giao thông dài nhất

30-05-2012

(Kỷ lục) - Tấm biểu ngữ được thiết kế rộng 1m, dài 500m, được kết nối từ 50 mảnh có cùng mẫu thiết kế, chứa nội dung câu khẩu hiệu tuyên truyền giao thông: “Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng tích cực hưởng ứng thập kỷ hành động vì đường bộ 2011-2012”; “Năm an toàn giao thông 2012”; Quyết tâm chung tay xây dựng nét văn hóa giao thông trong sinh viên vì một môi trường giao thông lành mạnh, vì sự an toàn của cộng đồng khi tham gia giao thông, v.v..” bằng chữ mà đỏ trên nền trắng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 78 của 94 trang (939 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ