Nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành tiếp tục ghi danh Kỷ lục Việt Nam với Bộ sưu tập giấy bạc lưu hành tại Việt Nam qua các thời kỳ

21-05-2020

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Kỷ lục gia Huỳnh Tấn Thành là người có niềm say mê sưu tập các loại tiền xưa, bạc xưa của Việt Nam, trong đó giấy bạc Tài chính (hay giấy bạc Cụ Hồ) được anh dành sự quan tâm đặc biệt.


Đây là loại giấy bạc do Bộ Tài chính nư��c Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát hành sau ngày Độc lập – 02/9/1945 theo Sắc lệnh số 18b ngày 31/01/1946. Những hình ảnh trên tờ giấy bạc Tài chính chuyển tải nội dung rất phong phú như: Bảo vệ quê hương; Kháng chiến kiến quốc; Sĩ - Nông - Công - Thương… với màu sắc đẹp.

 

Nhà sưu tập - Kỷ lục gia Huỳnh Tấn Thành


Năm 2012, Nhà sưu tập Huỳnh Tấn Thành đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings xác lập Kỷ lục: “Người sở hữu bộ sưu tập giấy bạc Tài chính (giấy bạc Cụ Hồ) nhiều nhất”. Bộ sưu tập này có số lượng lên đến hơn 2.000 tờ. Đến năm 2020, tại Kỷ lục gia (KLG) Huỳnh Tấn Thành đã sở hữu bộ sưu tập trên 3.000 tờ tiền được lưu hành tại Việt Nam từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 21 tại Phòng lưu trữ giấy bạc của mình. Các loại giấy bạc gồm: Giấy bạc Đông Dương; Giấy bạc Tài chính (giấy bạc Cụ Hồ); Giấy bạc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ năm 1951 đến 2020); Giấy bạc Việt Nam Cộng hòa (tại miền Nam từ 1955 đến 1975)…
Cũng nên nhắc lại quá trình phát hành và lưu hành giấy bạc Tài chính trên ba miền đất nước Việt Nam. Nơi chọn phát hành giấy bạc Tài chính đầu tiên ở Việt Nam là miền Nam Trung Bộ (Quảng Ngãi), sau đó vào ngày 13/8/1946, giấy bạc Tài chính được phát hành ra miền Bắc, rồi đến miền Nam. Cả ba loại giấy bạc Tài chính lưu hành ở 3 miền Trung, Nam, Bắc Việt Nam mà Huỳnh Tấn Thành sưu tập được trên 2.000 tờ, được xác lập Kỷ lục vào năm 2012.

Cùng với giấy bạc Tài chính, KLG Huỳnh Tấn Thành còn sưu tập các loại tiền giấy khác lưu hành tại Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ nửa sau thế kỷ 19 đến nay gồm: Giấy bạc Đông Dương; Tiền giấy sử dụng tại Miền Nam (Việt Nam Cộng hòa); Tiền giấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được in từ năm 1951; Tiền giấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng tại Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (năm 1975) đến nay.
 
Những loại Giấy bạc lưu hành tại Việt Nam từ năm 1885 đến nay hiện có tại Bộ sưu tập của Huỳnh Tấn Thành

Giấy bạc Đông Dương:

Đồng Đông Dương (tiếng Pháp: Piastre) đơn vị tiền tệ người Pháp cho phát hành và lưu hành tại 3 nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) thuộc Pháp trong thời gian từ năm 1885 đến năm 1954.

Tiền Đông Dương được chia thành các đơn vị Piastre, Cent/Centime và Sapèque. Một Piastre bằng 100 cent. Một Cent lại bằng 2-6 Sapèque tùy theo triều đại. Theo tỷ lệ đó thì một đồng bạc Đông Dương có giá trị từ 200 đến 600 đồng tiền cổ truyền của người Việt. Giấy bạc Đông Dương hiện có tại bộ sưu tập của KLG Huỳnh Tấn Thành là 800 tờ.

 

 

 

 


Các bộ tiền Việt Nam phát hành từ năm 1951 đến nay  


Ngày 01/6/1951, những tờ Giấy bạc Ngân hàng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được phát hành, tiền Tài chính được thu đổi hết. Giấy bạc Ngân hàng chính thức là đơn vị tiền tệ, phương tiện thanh toán, lưu hành hợp pháp của nước Việt Nam. Ngoài Giấy bạc Ngân hàng, trong thời kỳ kháng chiến (1951-1955), Trung ương Đảng và Chính phủ còn cho phép phát hành các đồng tiền khu vực: Tín phiếu liên khu V, Giấy bạc Nam Bộ. Kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi (năm 1954), Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã tiến hành thu hồi các đồng tiền ở Khu V và Nam Bộ để chuyển giao địa bàn cho chính quyền Miền Nam (Việt Nam Cộng hòa).
Sau chiến thắng lịch sử tháng 4/1975, tại miền Nam, giấy bạc “Ngân hàng Việt Nam” được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam công bố phát hành ngày 22/9/1975 và được lưu hành trên toàn khu vực miền Nam từ năm 1975 đến 1978.
Ngày 2/5/1978, tiền Ngân hàng cũ ở 2 miền Bắc – Nam được thu hồi, đồng tiền mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức được phát hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của tiền tệ nước ta.

 

 

 


Số lượng tiền giấy Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện có trong bộ sưu tập của KLG Huỳnh Tấn Thành là trên 2.000 tờ.


Tiền giấy Việt Nam Cộng hòa
(Tiền giấy lưu hành tại miền Nam – Việt Nam từ năm 1955 đến 1975)


Việc ký kết và thực hiện Hiệp định Genève năm 1954, nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền, với hai chế độ chính trị khác nhau. Để củng cố quyền lực, Chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm (dưới sự giúp đỡ của Mỹ) đã thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam vào năm 1955, sau đó cho phát hành Bộ tiền giấy Việt Nam Cộng hòa với nhiều mệnh giá khác nhau. Số lượng tiền giấy Việt Nam Cộng hòa hiện có trong Bộ sưu tập của KLG Huỳnh Tấn Thành là trên 300 tờ mệnh giá từ 1 đồng đến 500 đồng.

 

 


Như vậy, tính đến nay, tổng số giấy Bạc lưu hành trên đất nước Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử - từ năm 1885 đến nay trong bộ sưu tập của KLG Huỳnh Tấn Thành hiện có hơn 3.000 tờ.
Năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 310 năm Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh hình thành và phát triển (1698 - 2008), KLG Huỳnh Tấn Thành đã cùng với những người sưu tập tiền trong nước tham gia cuộc Triển lãm chuyên đề “Tiền Việt Nam” tại Bảo tàng TP.Hồ Chí Minh (số 65 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM) từ ngày 23/9/2008 đến ngày 20/3/2009. Triển lãm được giới chơi tiền cổ và số đông người đến thưởng lãm hoan nghênh.
Anh còn tổ chức Triển lãm “Tiền Việt Nam” tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM vào năm 2017 và nhiều cuộc triển lãm khác.

Với "BỘ SƯU TẬP GIẤY BẠC LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM  QUA CÁC THỜI KỲ CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU NHẤT”, năm 2020, Kỷ lục gia Huỳnh Tấn Thành lại một lần nữa ghi danh Kỷ lục Việt Nam.
 


Như Bá – kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ