Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.73. Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế

11-11-2017

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế, viết tắt là UICC (Union for International Cancer Control) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phòng chống, phát hiện và điều trị bệnh ung thư.

 

UICC thành lập năm 1933 tại Geneva, Thụy Sĩ. UICC có số hội viên là hơn 760 tổ chức ở 155 quốc gia, và là hiệp hội ung thưlớn nhất thế giới với các bộ y tế, các viện nghiên cứu và các nhóm bệnh nhân. Cùng với các thành viên và các đối tác chính, Tổ chức Y tế Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới và những tổ chức khác, UICC đấu tranh chống bệnh ung thư trên quy mô toàn cầu.

 

 

ICC hướng đến mục tiêu nêu trong Tuyên bố Ung thư Thế giới thông qua quan hệ đối tác chiến lược với các thành viên và các tổ chức khác quan tâm đến chiến đấu chống ung thư. Mục đích của chúng tôi là cứu giúp hàng triệu mạng sống bằng cách tập trung vào những gì cần phải được thực hiện trong việc:

  • Kết nối cộng đồng phòng chống ung thư toàn cầu;
  • Vận động và đưa ung thư vào trong chương trình nghị sự y tế toàn cầu;
  • Phối hợp các chương trình tác động cao toàn cầu.

 

Giám đốc Điều hành của Hiệp Hội.

 

Cơ quan cao nhất của UICC là Đại hội đồng. UICC tổ chức hai năm một kỳ Đại hội Ung thư Thế giới (World Cancer Congress), bầu ra hội đồng Chủ tịch (Board of Directors) có 17 ủy viên, là cơ quan chấp hành điều hành công việc giữa các kỳ đại hội.


Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ