(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.151. Ball Corporation - Nhà sản xuất bao bì thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất Hoa Kỳ

05-03-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Ball Corporation là một nhà sản xuất bao bì thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế lớn nhất Hoa Kỳ có trụ sở tại Indiana.

Ball Corporation là một công ty của Hoa Kỳ có trụ sở tại Broomield, bang Colorado, nơi nổi tiếng nhất về sản xuất lọ thủy tinh, nắp đậy và các sản phẩm liên quan được sử dụng cho đồ hộp ở nhà. Kể từ khi thành lập tại Buffalo, New York vào năm 1880, tên ban đầu của công ty là  Jacket Can, công ty Ball đã mở rộng và đa dạng hóa thành các liên doanh kinh doanh khác, bao gồm công nghệ hàng không và trở thành nhà sản xuất  lớn nhất Hoa Kỳ cũng như thế giới về  bao bì thực phẩm bằng kim loại có thể tái chế.

 

 

Sau đó, anh em nhà Ball đã đổi tên doanh nghiệp của họ là Công ty Sản xuất Thủy tinh Ball Brothers vào năm 1886. Trụ sở chính, cũng như hoạt động sản xuất kính và kim loại của nó đã được chuyển tới Muncie, Indiana, vào năm 1889. Công ty được đổi tên thành Công ty Ball Brothers vào năm 1922 và Tổng công ty Ball vào năm 1969. Nó đã trở thành công ty cổ phần giao dịch công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York từ năm 1973.

 

 

Ball ra khỏi ngành kinh doanh này vào năm 1993. Alltrista, một công ty con của Ball Corporation, đã tách ra làm một công ty riêng biệt và đổi tên thành Tổng công ty Jarden. Jarden được phép sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của Ball.

 

 

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ