(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.55. Thư viện Đại học Harvard

10-10-2017

(USKings.org - Kyluc.vn) Thư viện của Đại học (ĐH) Harvard là thư viện đại học lớn nhất Hoa Kỳ, đứng thứ tư trong số năm "đại thư viện" (mega-library) của thế giới.

Nhưng sinh viên dành thời gian học tập tại thư viện Harvard.

 

Thành lập năm 1683, thư viện Đại học Harvard được xem là thư viện cổ nhất tại Mỹ, với 90 thư viện riêng lẻ với một hệ thống thư viện trung tâm ở Harvard Yard, được John Harvard đóng góp 400 cuốn sách đầu tiên trong những ngày đầu thành lập, dần dần, số lượng sách sưu tầm ngày càng tăng cho đến ngày nay.

 

 

Năm 1638, thư viện có bộ sưu tập sách lớn nhất tại Mỹ, nhưng một vụ hỏa hoạn đã thiêu cháy gần như toàn bộ số sách trên. Có khoảng 37 công trình lưu giữ bao quanh trung tâm thư viện Đại học Harvard, nơi các công dân Harvard có một khu vực riêng tại trung tâm thư viện cho phép các học giả có thể tạm trú trong khi học tập và nghiên cứu tại thư viện.

 

 

Hệ thống thư viện Harvard hiện tại đang sở hữu hơn 18 triệu ấn phẩm và là thư viện đại học lớn nhất Hoa Kỳ.

 

Các tủ sách được phân loại và quản lý chặt chẽ.

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ