(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.9. Missouri - Con sông dài nhất Hoa Kỳ

11-07-2017

(USKings.org - Kyluc.vn) Missouri là con sông dài nhất ở Hoa Kỳ; hơn thế nữa Missouri còn là con sông dài nhất Bắc Mỹ.

Sơ đồ dòng chảy của sông Missouri.

 

Missouri là con sông dài nhất ở Hoa Kỳ; hơn thế nữa Missouri còn là con sông dài nhất Bắc Mỹ.

 

 

Xuất phát tại dãy núi Rocky thuộc miền tây Montana, sông Missouri chảy theo hướng đông nam với chiều dài 2.341 dặm (3.767 km) trước khi đổ vào sông Mississippi tại St. Louis, Missouri.

 

 

Missouri chảy qua mười bang của Hoa Kỳ và hai tỉnh của Canada. Khi kết hợp với sông Mississippi, nó tạo nên hệ thống sông dài thứ tư trên thế giới.

 

 

 

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ