(USKings Values.2018) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.340. Greyhound Lines (Bang Minnesota) : Hãng xe khách liên tuyến lớn nhất tại Hoa Kỳ

04-10-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Greyhound Lines, Inc., thường được gọi ngắn gọn Greyhound, là một nhà cung cấp dịch vụ xe buýt liên tuyến, phục vụ hơn 3.800 điểm đến trên khắp Bắc Mỹ.

Tuyến đường đầu tiên của công ty bắt đầu tại Hibbing, Minnesota năm 1914, và công ty đã sử dụng tên Greyhound vào năm 1929. Kể từ tháng 10 năm 2007, Greyhound là công ty con của FirstGroup, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động tại Dallas, Texas, nơi có được đặt trụ sở chính từ năm 1987. Greyhound và các công ty chị em của nó trong FirstGroup America là những nhà khai thác xe khách lớn nhất tại Hoa Kỳ và Canada.

Greyhound hoạt động 123 tuyến phục vụ hơn 2.700 điểm đến trên khắp Hoa Kỳ. Các dịch vụ theo lịch trình của Greyhound cạnh tranh với các hãng ô tô tư nhân, các hãng hàng không giá rẻ, Amtrak và các công ty xe buýt liên tuyến khác.

 


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ