• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Kỷ lục
image not found

Vác 500kg trăn lên người để lập kỷ lục thế giới

15-09-2014

Giám đốc một rạp xiếc ở thành phố Brno, Séc, đã để 5 con trăn nặng tổng cộng hơn 500kg nằm lên người với hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới mới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 334 của 409 trang (4082 bài)Đầu<...331332333334335...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ