• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Kỷ lục
image not found

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.100. Bechtel - Công ty Xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ

09-01-2018

(uskings.us - kyluc.vn) Bechtel Corporation (Bechtel Group, Inc.) là công ty xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ và là công ty tư nhân lớn thứ 8 trong năm 2017. Trụ sở chính của Bechtel đặt tại San Francisco, California.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 328 trang (3276 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ