image not found

Startup dùng robot công nghệ mới để sản xuất giày Nike

12-09-2017

Grabit - một công ty khởi nghiệp nghiên cứu robot - vừa phát minh ra một loại máy móc có thể làm việc với tốc độ gấp 20 lần con người. Đặc biệt hơn, cách vận hành của nó không phải từ sự lập trình cao siêu mà phụ thuộc vào nguyên lý tĩnh điện.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 119 trang (1187 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ