[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P.14] Frank Phillips - Phillip 66

12-07-2018

Frank Phillips (28/11/1873 – 23/08/1950) là đồng sáng lập công ty dầu khí Phillips Petroleum ở Bartlesville, Oklahoma (tên giao dịch là Phillip 66) vào năm 1917, cùng với người anh trai, Lee Eldas "L.E." Phillips, Sr.

1873: Frank Phillips sinh tại Nebraska, US.

1874:ông chuyển tới Iowa, 1897 làm thợ hớt tóc, mở tiệm hớt tóc tại Creston

1903: thành lập Citizen Bank and Trust Company, và sau đó 1917: ông thành lập Phillips Petroleum Company.

1917-1938: giữ vai trò chủ tịch lãnh đạo công ty.

1938: giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cho đến năm 1939 thì thoái lui, chỉ định Kenneth Stanley Boots Adam làm người kế nhiệm

1950: Frank Phillip qua đời.

 

 

 

 

1954: giới thiệu dầu nhờn motor, Trop Artic.

1967: trở thành công ty dầu khí lớn thứ 2 ở Mỹ.

1972: rút khỏi mảng khí đốt nhưng sau đó trở lại vào năm 1976.

2000: sát nhập với Conoco để thành lập công ty liên doanh ConocoPhillips nhưng sau đó tách ra năm 2012.

2015: bán 2 hệ thống dẫn khí đốt chủ lực cho đối tác, Phillips 66 Partners với giá 1.01 tỷ USD.


Theo Lê Thanh Minh - WorldKings.org (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ