[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới _P15] Gerard Adriaan Heineken- Heineken International

13-07-2018

Gerard A. Heineken là nhà doanh nghiệp người Hà Lan, người sáng lập nên thương hiệu bia Heineken lừng danh thế giới.

1841: Gerard Heineken sinh tại Amsterdam, Netherland.

1864: ông mua nhà máy bia De Hooiberg Brewery ở Amsterdam, là nền tảng cho công ty Heineken sau này.

1869: chuyển đổi sang phương pháp chưng cất men bia từ dưới đáy và năm 1873, đổi tên nhà máy thành Heineken's Bierbrouwerij Maatschappi (HBM).

1886: Dr. H. Ellion, học trò của Louis Pasteur, phát triển thành công “Men A” trong phòng thí nghiệm của Heineken và sau đó trở thành thành phần quan trọng trong bia Heineken

1892: qua đời tại Amsterdam.

 

 

 

 

1917-1940: Henry Pierre Heineken quản lý công ty và đạt được thành công trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ duy trì chất lượng bia trong điều kiện sản xuất loạt quy mô lớn.

1940-1971: Alfred Henry Heineken thay cha mình trong vai trò chủ tịch và CEO của Heineken, ông đóng vai trò lớn trong việc bành trướn thương hiệu ra thế giới và dù từ chức khỏi ban lãnh đạo vào năm 1989, ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn với công ty tới khi ông mất vào năm 2002.

2007/2008: sát nhập với Scottish and Newcastle, trở thành nhà sản xuất bia đạt lợi nhuận thứ 3 thế giới , sau AB-Inbev và Sab Miller.

2010: sát nhập với FEMSA.

2014: bán và nhượng lại hoạt động kinh doanh ở Czech cho Molsoon Coors


Theo Lê Minh - Theo WorldKings.org (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ