[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới _P32] Lawrence Dale Bell- Bell Aircraft Corporation

30-07-2018

Lawrence Dale "Larry" Bell (1894 –1956) là một nhà tư bản công nghiệp người Mỹ và là người sáng lập nên Bell Aircraft Corporation

1894: Lawrence Larry Dale Bell sinh tại Indiana, US.

1912: Ông trở thành kỹ sư hàng không, và năm 1913 được tuyển dụng bởi công ty Glen L.Martin Company, trở thành Tổng Giám Đốc trước khi rời công ty và gia nhập Consoliadated AirCraft Corporation năm 1928.

 

 

 

 

1935: Ông thành lập Bell Aircraft Corporation, thời gian đầu chủ yếu sản xuất máy bay chiến đấu.

1946: Bell Aircraft Corporation bắt đầu phát triển, thiết kế và sản xuất dòng trực thăng thương mại theo giấy phép.

1947: sản xuất động cơ tên lửa X1, là động cơ hiếm hoi giúp tên lửa có thể phá được bức tường âm thanh ở thời điểm đó.

1956: qua đời.


Theo Lê Thanh Minh - Theo WorldKings.org

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ