[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới _P33] Lee Byung Chul - Samsung Corporation

31-07-2018

Lee Byung-chul (12 tháng 2, 1910 Uiryeong, Gyeongsangnam-do – 19 tháng 11, 1987 Seoul) người đã sáng lập Samsung Group và là một trong những doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc.

1910: Lee Byung Chul sinh tại South Gyeyongsang, Korea.

1931: tốt nghiệp Waseda University, Japan.

1938: thành lập Samsung Trading Company, và sau đó năm 1951 thành lập Samsung Corporation.

1964: thành lập Quỹ học bổng Samsung Scholarship.

 

 

 

 

 

 

1969: thành lập Samsung Electronics.

1973-1977: thành lập Samsung Corning, Samsung Shipbuilding và công ty Samsung Precision Co.

1979-1987: thành lập Samsung Semiconductor, Samsung Medical Equipment Co, Samsung Data System, và công ty Samsung Advanced Institute of Technology.

1961-1987: chủ tịch của Samsung Corporation tới khi ông qua đời.


Theo Lê Minh - Theo WorldKings.org (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ