[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P38] Ludwik Rajchman - Unicef

05-08-2018

Ludwik Witold Rajchman (1881 –1965) là một bác sĩ trị liệu và nhà vi trùng học người Ba Lan, ông được ghi nhận là người có công sáng lập ra Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (United Nations Children’s Fund- UNICEF) và là chủ tịch đầu tiên của tổ chức này từ năm 1946 đến 1950.

1881: sinh tại Warsaw, Ba Lan.

1900-1907: học ngành y tại đại học Krakow, chuyên ngành vi khuẩn học.

1907: học sinh học phân tử tại Pháp

1909-1913: giảng viên tại Jagellonian University (Krakow) và sau đó là tại Royal Institute of Public Health (London).

1914-1918: lãnh đạo tại phòng thí nghiệm dịch tễ trung ương (London).

 

 

 

 

1921-1939: giám đốc tổ chức sức khỏe thuộc hội Quốc Liên. Ông mở rộng lĩnh vực hoạt động sang mảng bảo vệ trẻ em, chống bệnh tật, chống thuốc gây nghiện thay vì chỉ tập trung chống bệnh truyền nhiễm.

1939-1941: dưới danh nghĩa tướng Sikorsky thuyết phục chính phủ Pháp, Anh và Hoa Kỳ cung cấp viện trợ thực phẩm cho người dân và trẻ em Ba Lan.

1941-1943: cố vấn ngân hàng Trung Hoa.

1944-1945: thuyết phục tổ chức việc trợ và tái thiết (UNRRA) cung cấp dịch vụ y tế cho người dân vùng chiến sự.

1946-1950: thành lập UNICEF và trở thành chủ tịch đầu tiên của tổ chức này (1946-1950).

1950-1965: thành lập trung tâm trẻ em quốc tế tại Paris cùng với Debre và làm phó chủ tịch tổ chức này đến khi ông qua đời vào năm 1965.

 

Theo Lê Minh - Theo WorldKings.org (Tổng hợp)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ