[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P41] Michael Dell - Dell Inc

08-08-2018

Michael Saul Dell (sinh ngày 23 tháng 2 năm 1965 ở Houston, Texas) là nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Dell (vào ngày 3 tháng 5 năm 1984).

1965: Michael Saul Dell sinh tại Houston, Texas.

1983: Nhập học tại đại học Texas.

1984: Thôi học để tập trung kinh doanh, thành lập công ty lấy tên là “PC’s Limited”, sau đổi thành “Dell Computer Corporation.

1985: Công ty bắt đầu thiết kế và lắp đạt máy vi tính với linh kiện mua ngoài.

 

 

 

 

1986: Dell giới thiệu máy vi tính tự thiết kế đầu tiên với bộ vi xử lý 12 Megahertx 286, máy vi tính nhanh nhất lúc đó, và trong năm doanh số công ty đạt 60 triệu USD.

1992: Công ty lọt Top forbes 500.

1994: Ra mắt website www.dell.com và bắt đầu bán hàng trực tuyến trên mạng năm 1998.

2004: Dell rút lui khỏi chức vụ CEO của Dell Inc nhưng vẫn giữ chức chủ tịch Dell Inc.

2007: Trở lại nắm giữ vị trí CEO của Dell Inc theo yêu cầu của ban quản trị và tại nhiệm đến hiện nay (2015)

 

Theo Lê Thanh Minh - Theo WorldKings.org

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ