VIETKINGS – Niên lịch Việt Nam (21): 120 năm Xi măng Hải Phòng – Thương hiệu Xi măng lâu đời nhất Việt Nam.

28-05-2019

(VIETKINGS - KYLUC.VN) Công Ty Xi Măng Vincem Hải Phòng tiền thân là Nhà máy Xi măng Hải Phòng được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Trải qua 3 thế kỷ, xi măng Hải Phòng là cái nôi của ngành măng Việt Nam.

Tiền thân của Công ty là Nhà máy Xi măng Hải Phòng được người Pháp xây dựng ngày 25/12/1899 trên vùng đất ngã ba Sông Cấm và kênh đào Hạ Lý.

Lịch sử 120 năm xây dựng và phát triển của Xi măng Hải Phòng trải dài qua 3 thế kỷ gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng XHCN công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam. Đồng thời còn gắn liền với chặng đường phát triển của Thành phố Hải Phòng và Tổng Công ty công nghiệp Xi Măng Việt Nam.

Dưới thời thuộc Pháp, nhà máy xi măng Hải Phòng là cơ sở duy nhất ở Đông Dương sản xuất xi măng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa của người Pháp. Do máy móc thiết bị còn thô sơ, điều kiện làm việc nặng nhọc, lại bị áp bức nặng nề nên công nhân xi măng Hải Phòng đã đứng lên đấu tranh từ tự phát sang tự giác, trở thành một trong những lực lượng tiên phong cách mạng ở Hải Phòng và cả nước.

Ngày 08/01/1930, cuộc bãi công lớn trong toàn Nhà máy thu hút gần 2000 công nhân tham gia, đòi tăng lương, chống đánh đập, cúp phạt... đã giành được thắng lợi. Từ đây, ngày 08/01 trở thành ngày truyền thống của nhà máy Xi măng Hải Phòng, nay trở thành ngày truyền thống ngành Xi măng Việt Nam.

Từ 1955-1975, sau khi tiếp quản thành công Nhà máy, hàng nghìn công nhân đã trở lại làm việc, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn để đưa Nhà máy đi vào sản xuất. Vừa ngoan cường đấu tranh chống Mỹ, vừa kiên quyết bám máy kịp thời đáp ứng cho các công trình kinh tế và quốc phòng.

Giai đoạn 1975 –1996, việc xây dựng thêm 02 lò nung đã giúp Nhà máy tăng thêm năng lực sản xuất 25 vạn tấn/năm và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.  Công ty tiến hành tổ chức sắp xếp lại sản xuất và lực lượng lao động, từng bước thích ứng với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng.

Năm 1993, Nhà máy xi măng Hải Phòng được sáp nhập với Công ty kinh doanh xi măng, đổi tên thành Công ty Xi măng Hải Phòng và tổ chức SXKD theo cơ chế thị trường.

Ngày 29/11/1997, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1019/QĐ-TTg cho phép Công ty Xi măng Hải Phòng chuyển đổi sản xuất bằng việc xây dựng nhà máy mới.

Ngày 25/12/2002, Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới được khởi công xây dựng. 

Ngày 30/11/2005, mẻ clinker đầu tiên ra lò, về trước 32 ngày so với kế hoạch.

Ngay trong giai đoạn sản xuất thử, nhà máy đã sản xuất đạt 90% công suất thiết kế và sản phẩm đạt 100% chính phẩm. Năm đầu tiên nhà máy mới đã sản xuất đạt xấp xỉ 1 triệu tấn clinker, các năm tiếp theo sản xuất đạt và vượt công suất thiết kế.

Đặc biệt từ năm 2014 đến nay, Công ty luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước (kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10% so với cùng kỳ).


Huy Đức - Kyluc.vn (VietKings)-Tổng hợp (Hình ảnh:Internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ