[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 23 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông - ICPublisher (12/8/1997 – 12/8/2020)

12-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (ICPublisher), tiền thân là Nhà xuất bản Bưu điện, được thành lập ngày 12/8/1997 theo Quyết định số 463/QĐ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện sau này là Bộ Bưu chính Viễn thông.

Năm 2008, cùng với sự ra đời của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị và khẳng định định hướng phát triển của đơn vị, Nhà xuất bản Bưu điện được đổi tên thành Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay từ khi được thành lập, NXB đã định hướng phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về các lĩnh vực:

 - Thông tin đối ngoại; Điện tử, Viễn thông; Công nghệ thông tin; Báo chí, xuất bản; Phát thanh, truyền hình; Bưu chính.

Tiến bước cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước, cùng với việc đổi tên thành NXB Thông tin và Truyền thông, NXB được mở rộng phát triển thêm nhiều mảng sách như: Văn hóa - Xã hội, Văn học nghệ thuật, Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Từ điển, đặc biệt là mảng sách phục vụ thông tin đối ngoại.

Với hàng triệu bản sách, hàng tỷ trang in hàng năm, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông là một trong những Nhà xuất bản có nhiều đóng góp trong việc phổ biến tri thức và nâng cao dân trí cho xã hội.

Trong 23 năm hình thành và phát triển, với những thành tích đã đạt được, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã nhận được những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua của Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ:  Tầng 6 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://www.nxbthongtintruyenthong.vn

 

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 8/2020)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ