[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.56 - China Molybdenum Company (Trung Quốc)

12-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Đây là một trong những nhà sản xuất vonfram lớn nhất trên thế giới, đồng thời là nhà sản xuất Cobalt và Niobi lớn thứ hai và là nhà sản xuất đồng hàng đầu trên toàn thế giới.

Công ty TNHH Molypden Trung Quốc (China Molybdenum Company) là nhà sản xuất molypden lớn nhất ở Trung Quốc Đại lục và top 5 trên thế giới được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Đây là một trong những nhà sản xuất vonfram lớn nhất trên thế giới, đồng thời là nhà sản xuất Cobalt và Niobi lớn thứ hai và là nhà sản xuất đồng hàng đầu trên toàn thế giới. Trụ sở chính của công ty nằm tại huyện Luân Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Chủ tịch là Yuan Honglin, được bầu vào tháng 6 năm 2020.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2007, China Molybdenum được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Cổ phiếu của công ty này chốt ở mức 10,28 đô la Hồng Kông, cao hơn 60% so với 6,8 đô la Hồng Kông, giá IPO (phát hành công khai lần đầu). Đây là một trong những cổ phiếu có thặng dư giá cổ phiếu lớn nhất vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2007.

China Molybdenum tham gia Chỉ số Doanh nghiệp Trung Quốc Hang Seng từ năm 2007 đến năm 2010. Trong số các cổ phiếu nắm giữ có mỏ Tenke Fungurume ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Mỏ này chứa đồng, cũng như coban cho pin lithium-ion.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ