[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.59 - Mastercard (Trung Quốc)

16-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mastercard là công ty sáng tạo trong việc thực hiện nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng của người mua và người bán sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mang tên thương hiệu “MasterCard" để mua sắm.

Mastercard Incorporated (cách điệu là MasterCard từ năm 1979 đến năm 2016 và mastercard từ năm 2016) là một tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại các trụ sở chính toàn cầu Mastercard ở khu dân cư Purchase, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Các trụ sở hoạt động toàn cầu đặt tại thành phố O'Fallon, Missouri , Hoa Kỳ, một khu tự quản của Quận St. Charles, bang Missouri.

Trên toàn thế giới, hoạt động kinh doanh chính của Mastercard là xử lý các khoản thanh toán giữa ngân hàng của người bán và ngân hàng phát hành thẻ hoặc liên minh tín dụng của những người mua sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước thương hiệu "Mastercard" để mua hàng.

Mastercard Worldwide là một công ty giao dịch công khai từ năm 2006. Trước khi phát hành công khai lần đầu, Mastercard Worldwide là một hợp tác thuộc sở hữu của hơn 25.000 tổ chức tài chính phát hành thẻ mang thương hiệu của mình.

Mastercard, ban đầu được gọi là "Interbank" từ năm 1966 đến năm 1969 và "Master Charge" từ năm 1969 đến năm 1979, được thành lập bởi một liên minh của một số hiệp hội thẻ ngân hàng khu vực nhằm đáp ứng với BankAmericard do ngân hang Bank of America phát hành, sau này trở thành thẻ tín dụng Visa được phát hành bởi Visa Inc.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ