[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.78 - Cielo S.A. (Mỹ)

12-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mục đích thành lập của công ty là nhằm tạo ra một cơ sở chung trong giao dịch để liên kết các ngân hàng phát hành thẻ visa, thay vì mỗi ngân hàng có một giải pháp công nghệ riêng biệt để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng.

Cielo là nhà điều hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng lớn nhất Brazil. Ngoài ra, Cielo còn là công ty hệ thống thanh toán lớn nhất Mỹ Latinh tính theo doanh thu và giá trị thị trường.

Brazilian Company of Means of Payment (Tạm dịch: Công ty phương tiện thanh toán Brazil), giao dịch dưới tên VisaNet, được thành lập vào năm 1995 như một công ty liên doanh giữa Visa International và các ngân hàng Bradesco, Banco do Brasil, Banco Real (hiện là Banco Santander) và ngân hàng Bano Nacional.

Mục đích thành lập của công ty là nhằm tạo ra một cơ sở chung trong giao dịch để liên kết các ngân hàng phát hành thẻ visa, thay vì mỗi ngân hàng có một giải pháp công nghệ riêng biệt để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2010, VisaNet được đổi tên thành Cielo và không còn là nhà điều hành thẻ Visa duy nhất tại Brazil theo quy định của chính phủ của nước này.

Đối thủ chính của công ty, Rede, hiện được cho phép xử lý các thẻ Visa, và Cielo được cho phép xử lý thẻ Mastercard, Diners Club cùng các thẻ khác chỉ được thực hiện giao dịch duy nhất bởi Redecard.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ