[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.84 - Waste Connections (Mỹ)

19-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hoạt động kinh doanh chính của Waste Connections là cung cấp dịch vụ thu gom và xử l�� chất thải rắn. Điều này thường được thực hiện thông qua các hợp đồng với các thành phố để thu gom rác thải tại thành phố đó, với tỷ lệ đã thỏa thuận.

Waste Connections là một công ty dịch vụ tổng hợp chất thải ở Bắc Mỹ, chuyên cung cấp các dịch vụ thu gom, chuyển giao, xử lý và tái chế chất thải, chủ yếu là chất thải rắn.

Waste Connections có các cơ sở hoạt động ở cả Hoa Kỳ và Canada, và có các trụ sở chính ở The Woodlands, thành phố Texas và Vaughan, tỉnh Ontario. Đây là công ty quản lý chất thải lớn thứ ba ở Bắc Mỹ. Gần cuối năm 2018, công ty đã loại bỏ "Inc." từ tên công ty của nó. Công ty hiện được biết đến với cái tên đơn giản là " Waste Connections".

Công ty được thành lập vào năm 1997, bởi một nhóm các chuyên gia ở thủ đô Washington và bang Idaho có kinh nghiệm. Waste Connections, Inc. mở rộng rất nhanh chóng. Trong vòng khoảng một năm kể từ khi thành lập, công ty quyết định niêm yết cổ phiếu, ra mắt IPO vào tháng 5 năm 1998.

Sau đó, công ty từ từ mở rộng sang California và miền Tây Hoa Kỳ. Tính đến năm 2011, công ty đã có trụ sở hoạt động tại 32 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Hoạt động kinh doanh chính của Waste Connections là cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải rắn. Điều này thường được thực hiện thông qua các hợp đồng với các thành phố để thu gom rác thải tại thành phố đó, với tỷ lệ đã thỏa thuận.

Waste Connection cũng cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng dân cư, thương mại hoặc công nghiệp. Ngoài ra, Waste Connections cũng quản lý các bãi chôn lấp để xử lý rác thải.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ