[WORLDKINGS] Top 100 công ty sáng tạo toàn cầu – P.89 - Republic Services, Inc

23-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hoạt động của Republic Services chủ yếu bao gồm cung cấp dịch vụ thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải rắn không nguy hại, thu hồi và tái chế một số vật liệu và dịch vụ năng lượng.

Republic Services, Inc là nhà cung cấp dịch vụ thu gom, chuyển giao, xử lý, tái chế và năng lượng chất thải rắn không nguy hại lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, tính theo doanh thu.

Republic Industries được thành lập như một công ty xử lý chất thải vào năm 1981. H. Wayne Huizenga, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 1995. Vào thời điểm đó Republic Industries bắt đầu mua lại các đại lý ô tô và đại lý cho thuê ô tô.

Vào tháng 6 năm 2008, Republic trở thành công ty quản lý chất thải lớn thứ hai ở Hoa Kỳ sau khi mua lại đối thủ cạnh tranh lớn hơn của nó, Allied Waste Industries, với giá 6,1 tỷ đô la trong cổ phiếu của Republic.

Hoạt động của Republic Services chủ yếu bao gồm cung cấp dịch vụ thu gom, chuyển giao và xử lý chất thải rắn không nguy hại, thu hồi và tái chế một số vật liệu và dịch vụ năng lượng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, công ty đã hoạt động tại 40 tiểu bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico thông qua 343 cơ sở hoạt động thu gom, 204 trạm trung chuyển, 195 bãi chôn lấp đang hoạt động, 90 trung tâm tái chế, 7 cơ sở xử lý, thu hồi và tiêu hủy, và 11 giếng xử lý nước mặn, bên cạnh việc vận hành 68 dự án khí đốt và năng lượng tái tạo ở các khu bãi rác.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ