[WORLDKINGS] Top 100 nhà sáng tạo toàn cầu - P.57 - John Backus: Người sáng tạo ra ngôn ngữ Fortran - ngôn ngữ lập trình máy tính đầu tiên trên thế giới

25-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Việc phát minh ra Fortran bắt đầu một ngành công nghiệp phần mềm máy tính USD $ 24 triệu và bắt đầu sự phát triển của ngôn ngữ lập trình cấp cao khác. Fortran đã được sử dụng cho các trò chơi video lập trình, hệ thống kiểm soát không lưu, tính toán lương, nhiều ứng dụng khoa học và quân sự, bên cạnh nghiên cứu máy tính song song.

John Warner Backus (sinh ngày 3 tháng 12 năm 1924 – mất ngày 17 tháng 3 năm 2007) là một nhà khoa học máy tính người Mỹ. Ông đã chỉ đạo nhóm phát minh và triển khai FORTRAN, ngôn ngữ lập trình cấp cao đầu tiên được sử dụng rộng rãi và là người phát minh ra biểu mẫu Backus – Naur (BNF), một ký hiệu được sử dụng rộng rãi để xác định cú pháp ngôn ngữ chính thức.

FORTRAN (hoặc dịch công thức) là ngôn ngữ đầu tiên cấp cao lập trình (phần mềm) được phát minh bởi John Backus cho IBM vào năm 1954, phát hành thương mại vào năm 1957. Fortran vẫn được sử dụng ngay hôm nay để lập trình ứng dụng khoa học và toán học. Fortran bắt đầu như một thông dịch mã số cho IBM 701 và ban đầu được đặt tên Speedcoding.

John Backus muốn có một ngôn ngữ lập trình đó là gần gũi hơn về hình thức ngôn ngữ loài người, đó là định nghĩa của một ngôn ngữ cấp cao, các chương trình ngôn ngữ cao khác bao gồm Ada, Algol, BASIC , COBOL, C, C ++, LISP, Pascal, và Prolog.

John Backus đứng đầu nhóm nghiên cứu của IBM các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm khoa học Watson rằng phát minh Fortran. Trên nhóm IBM là những cái tên đáng chú ý của các nhà khoa học như Sheldon F. nhất, Harlan Herrick (người điều hành chương trình Fortran thành công đầu tiên), Peter Sheridan, Roy Nutt, Robert Nelson, Irving Ziller, Richard Goldberg, Lois Haibt, và David Sayre.

Nhóm nghiên cứu của IBM không phát minh HLL hoặc ý tưởng của biên dịch ngôn ngữ lập trình thành mã máy, nhưng Fortran là HLL thành công đầu tiên và trình biên dịch Fortran tôi giữ kỷ lục cho dịch mã cho hơn 20 năm. Các máy tính đầu tiên để chạy trình biên dịch đầu tiên là IBM 704, mà John Backus đã giúp thiết kế.

Fortran bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi và vẫn là ngôn ngữ hàng đầu trong khoa học và công nghiệp lập trình tất nhiên, nó đã liên tục được cập nhật.  Việc phát minh ra Fortran bắt đầu một ngành công nghiệp phần mềm máy tính USD $ 24 triệu và bắt đầu sự phát triển của ngôn ngữ lập trình cấp cao khác.

Fortran đã được sử dụng cho các trò chơi video lập trình, hệ thống kiểm soát không lưu, tính toán lương, nhiều ứng dụng khoa học và quân sự, bên cạnh nghiên cứu máy tính song song.

John Backus giành giải thưởng Viện Hàn Lâm giải Draper Stark Charles Engineering vào năm 1993, giải thưởng quốc gia cao nhất được trao trong kỹ thuật, cho sự phát minh ra Fortran. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Nguồn bài viết: https://www.greelane.com/vi/nh%C3%A2n-v%C4%83n/l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD--v%C4%83n-h%C3%B3a/history-of-fortran-1991415/

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ