image not found

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 8: Aldi Haryopratomo, nhà sáng lập MAPAN và CEO của GO-PAY (Indonesia)

29-10-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Aldi đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để hỗ trợ các cộng đồng thu nhập thấp hơn để cải thiện cuộc sống của họ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 5 của 114 trang (1136 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ