image not found

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P76] John Walker- Johnnie Walker

15-09-2018

(#KỷLục-VietKings) John (Johnnie) Walker (1805–1857) là một nông dân người Scotland, người đã sáng tạo ra một trong những thương hiệu Whiskey lừng danh nhất thế giới, Johnnie Walker, cho dù trên thực tế ông là người theo chủ nghĩa bài tửu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 2 của 108 trang (1072 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ