image not found

Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân tuổi Tuất giàu nhất thế kỷ XX

01-03-2018

“Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” câu khẩu hiệu gần như gắn liền với sản xuất kinh doanh nội địa trong suốt hai thập kỷ qua. Ít tai biết slogan này đã xuất hiện đầu thế kỷ 20 bởi một nhà tư sản ái quốc, là doanh nhân Bạch Thái Bưởi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 101 trang (1007 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ