image not found

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P64] William S. Paley- Columbia Broadcasting System (CBS)

03-09-2018

(#KỷLục-VietKings) William S. Paley là một doanh nhân người Mỹ gốc Ukraina, là người sáng lập ra tập đoàn truyền thông Columbia Broadcasting System (CBS).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha