image not found

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 16 năm ngày thành lập Công ty TNHH Giống cây trồng Nông Việt Phát (28/9/2004 – 28/9/2020)

28-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Thành lập ngày 28-9-2004, Công ty Nông Việt Phát có trụ sở đóng tại TP. Hồ Chí Minh, có hệ thống chi nhánh tại Tây nguyên và các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 135 trang (1349 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ