KTG với Hành trình 'Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao': Chúng tôi mong muốn được cống hiến và lan tỏa

07-10-2019

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Trải qua hơn 3 tháng (100 ngày) với Hành trình Thân khỏe – Tâm sáng – Trí cao, 254 thành viên trong 'đại gia đình' KTG và những người bạn đồng hành của mình đã cùng nỗ lực hàng ngày để hoàn thành mục tiêu lớn. Trở thành một trong những Kỷ lục tuyệt đẹp của sự đoàn kết, nỗ lực, cùng những thông điệp, hành động tốt đẹp cho cuộc sống...


Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ