(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P797 - Blockchain In Transport Alliance (Chattanooga) : Liên minh blockchain thương mại lớn nhất Hoa Kỳ

03-04-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Được thành lập vào tháng 8 năm 2017, Blockchain In Transport Alliance (viết tắt: BiTA) đã trở thành liên minh blockchain thương mại lớn nhất trên thế giới, với gần 500 thành viên. Các thành viên của BiTA chủ yếu đến từ các ngành vận tải, vận tải, hậu cần và các ngành liên kết.

 

 

Được thành lập vào tháng 8 năm 2017, Blockchain In Transport Alliance (BiTA), đã nhanh chóng phát triển thành liên minh blockchain thương mại lớn nhất trên thế giới, với gần 500 thành viên tại hơn 25 quốc gia cùng tạo ra hơn 1 nghìn tỷ đô la doanh thu hàng năm. BiTA có trụ sở toàn cầu tại Chattanooga, TN, Hoa Kỳ.

 

 

BiTA là một tổ chức do thành viên điều hành; các thành viên chủ yếu đến từ các ngành vận tải, vận tải, hậu cần và các ngành liên kết. Các thành viên của Liên minh chia sẻ sứ mệnh chung là thúc đẩy việc áp dụng công nghệ mới nổi về phía trước. Các thành viên thực hiện điều này bằng cách phát triển các tiêu chuẩn ngành; giáo dục các thành viên và những người khác về các ứng dụng / giải pháp blockchain và công nghệ sổ cái phân tán (DLT); và khuyến khích việc sử dụng và áp dụng các giải pháp mới. Hàng ngàn công ty đã đăng ký trở thành thành viên.

 

 

Các thành viên BiTA đang dẫn đầu nỗ lực phát triển và nắm lấy một khuôn khổ và tiêu chuẩn chung mà từ đó những người tham gia thị trường vận tải / hậu cần / chuỗi cung ứng / vận chuyển hàng hóa có thể xây dựng các ứng dụng blockchain và công nghệ sổ cái phân tán (DLT) mang tính cách mạng.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ