[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bác mãi là ngọn đuốc soi đường (19/5/1890 – 19/5/2020)

19-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Năm nào cũng vậy, ngày 19/5 đã trở thành một ngày đặc biệt thiêng liêng, trọng đại, với lòng kính yêu vô hạn, muôn triệu trái tim lại bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới.

 

Bác Hồ làm phụ bếp trên con tàu đã đưa Người ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. (Ảnh tư liệu)

 

Cách đây 109 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc mãnh liệt đã quyết tâm đi tìm đường cứu dân tộc khỏi “ách xiềng xích nô lệ”. Trên con tàu Đô đốc Latouche – Tréville rời bến Nhà Rồng với biệt danh anh Ba, người đi qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia để đến được với chủ nghĩa Mác – Lê nin và học thuyết Cách mạng tiên phong của thời đại.

 

Nguyễn Ái Quốc tại đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua vào năm 1920. Bác là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.(Ảnh tư liệu)

 

Trong hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, Người đã trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời luôn đấu tranh chống lại sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân. Những đóng góp to lớn của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và vì hòa bình được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Năm 1990, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết vinh danh Người vì những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ.

 

Hồ Chủ Tịch làm việc trong Phủ Chủ Tịch năm 1957. (Ảnh: Tư liệu)

 

Cả cuộc đời 79 mùa Xuân vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong quá trình xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

 

 

 

Nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác, trong tháng 5 cả nước tiến hành nhiều phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại