[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 217 năm ngày thành lập Đại học Ohio, Hoa Kỳ (18/2/1804 – 18/2/2021)

18-02-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Đại học Ohio là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Athens, Ohio. Đây là trường đại học lâu đời nhất ở Ohio, trường đại học công lập lâu đời thứ mười ở Hoa Kỳ và lâu đời thứ 32 trong số các trường đại học công lập và tư thục.

Đại học Ohio duy trì tỷ lệ nhập học có chọn lọc với các yêu cầu nhập học cao hơn đối với ngành báo chí và một số ngành khác. Trường đại học Ohio tuyển sinh đại học thường nhận từ 66 đến 82% số người nộp đơn hàng năm.

Đại học Ohio cung cấp hơn 250 lĩnh vực nghiên cứu đại học. Ở cấp độ sau đại học, trường đại học cấp bằng thạc sĩ cho nhiều phân khoa chính của trường và cấp bằng tiến sĩ cho một số khoa được chọn. Trường được xếp vào nhóm "R2: Trường đào tạo tiến sĩ với hoạt động nghiên cứu cao".

Tổng số sinh viên đại học đăng ký tại trường là hơn 36.000, bao gồm sinh viên từ cơ sở chính của nó ở Athens và các cơ sở trong khu vực; sinh viên của trường chủ yếu đến từ Trung Đại Tây Dương và Trung Tây và tốt nghiệp từ các trường trung học công lập. Biên niên sử Giáo dục Đại học đã công nhận trường đại học Ohio là một trong những trường đào tạo nhiều học giả Fulbright Hoa Kỳ nhất năm 2011–12 cũng như 2014–2015.

Đội ngũ giảng viên của đại học Ohio có nhiều thành tựu khác nhau, từ công trình nghiên cứu tổng hợp kim cương ban đầu của Francis Bundy đến tiểu sử nổi tiếng của Paul Murray Kendall về Richard III.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (Worldkings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ