image not found

Giám đốc thiết kế mới của Samsung là người cũ của Apple

17-01-2015

(Kyluc.vn) - Samsung vừa chính thức bổ nhiệm Lee Don-tae làm giám đốc thiết kế mới. Thú vị ở chỗ Lee Don-tae từng là người cũ của Apple và làm việc dưới trướng của Jony Ive.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 213 của 226 trang (2253 bài)Đầu<...211212213214215...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ