image not found

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 14 năm ngày thành lập Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) (08/10/2007– 08/10/2021)

08-10-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] ] Ngày 08/10/2007, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 43 GP/KDBH thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (tên gọi tắt là MIC), MIC là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập theo Nghị định số 45/CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 213 trang (2125 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ