image not found

Nguyễn Thanh Ngữ: 27 tuổi trở thành CEO công ty đường lớn nhất Việt Nam

06-11-2014

Trở thành người điều hành cao nhất của SBT, rất nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đợi TGĐ Nguyễn Thanh Ngữ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 78 của 81 trang (802 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ