image not found

Hệ thống giúp Toyota trở thành hãng ô tô hàng đầu thế giới

16-10-2014

Hệ thống của Toyota được hình thành dựa trên 3 bộ nguyên tắc sản xuất của người Nhật: Đúng thời điểm - Just in time (JIT), Tự kiểm soát lỗi – Jidoka và Liên tục đổi mới - Kaizen.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 80 của 82 trang (812 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ