image not found

Chum gốm Việt thế kỷ 15 bán đấu giá thành công hơn 10,6 tỉ đồng tại nhà đấu giá Christie's ở Paris

05-07-2020

Một chiếc chum gốm Việt thế kỷ 15 vừa được bán đấu giá thành công tại nhà đấu giá Christie's ở Paris (Pháp) ngày 23.6 với giá 406.000 euro (hơn 10,6 tỉ đồng).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 5 của 32 trang (317 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ