Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục đến Họ Ngô Trảo Nha - Dòng họ 18 Quận Công

09-08-2016

(Kỷ lục - Vietkings) Sáng ngày 7/8/2016, tại UBND thị trấn Nghèn, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận Tôn vinh Giá trị Nội dung Kỷ lục Việt Nam “Họ Ngô Trảo Nha – dòng họ 18 Quận công”.

Về phía Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có sự tham gia của ông Nguyễn Hữu Oanh -  Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Nhà sử học Dương Trung Quốc -  Thường trực Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam.

 

Upload

Nhà sử học Dương Trung Quốc -  Thường trực Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam.
 

 


Ông Nguyễn Hữu Oanh -  Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam
 

Họ Ngô Trảo Nha, nay thuộc thị Trấn Nghèn, huyện Can Lộc là một trong những dòng họ thế phiệt. Khoảng thế kỷ XV, họ Ngô mới tới vùng đất này sinh cơ lập nghiệp và nhanh chóng trở thành một cự tộc võ thần. Từ đời thứ hai đã có người mở đầu công nghiệp với chức Tổng binh Thái Nguyên Ngô Phúc Hải. Đời thứ ba, đời thứ tư Lê Sơ đều có người được phong tước h���u và tặng Thái Bảo như Ngô Phúc Thanh, Ngô Cảnh Hựu. Tới đời thứ 5 trở về sau, nhờ có nhiều võ công trong nội chiến Nam Bắc Triều, nhiều người họ Ngô trở thành danh tướng thời Lê Trung Hưng. Đặc biệt, đời thứ bảy, Tào Quận công Ngô Phúc Vạn là con rể của Trịnh Tùng được tặng Thái Bảo.

Ngô Phúc Vạn có 10 người con trai làm rạng rỡ thêm võ công dòng họ và đều được phong công hầu như Ngô Phúc Trị, Ngô Phúc Điền và cháu là Ngô Phúc Lâm, người viết Tân tập Hoan Châu Thạch Hà Trảo Nha Ngô Thị Truyền Gia lục tập.

Dưới thời Lê và Tây Sơn, họ Ngô cả nước có 60 Quận công thì họ Ngô Trảo Nha chiếm tới 18 Quận công. Trong đó, 3 anh em Ngô Phúc Đang, Ngô Phúc Hộ và Ngô Phúc Hạp được phong tước cùng một ngày. Họ Ngô cả nước có 147 tước Hầu thì họ Ngô Trảo Nha chiếm 36 người, trong đó có ba người đỗ Tạo sĩ (Tiến sĩ võ). Họ Ngô cả nước có 42 tước Bá thì họ Ngô Trảo Nha chiếm 6 người (Theo “Phả hệ họ Ngô Việt Nam” Ngô Vui biên soạn). Đó là một kỳ tích mà không phải dòng họ nào cũng có thể đạt được.

Upload

Ông Nguyễn Hữu Oanh -  Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Nhà sử học Dương Trung Quốc -  Thường trực Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam trao Bằng công nhận kỷ lục cho dòng họ Ngô
 

 

Upload

Chủ tịch Hội đồng Ngô tộc toàn quốc trao Cây Quận Công cho dòng họ Ngô Trảo Nha
 

 

Upload

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng dòng họ Ngô Trảo Nha
 

 

Sau khi đón nhận bằng chứng nhận kỷ lục, dòng họ Ngô Trảo Nha đã tổ chức lễ rước trang trọng về nhà thờ họ.

 

 

 

 

 

 

 


Ngọc Hà - Kyluc.vn

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ