image not found

Tượng phật A Di Đà bằng gỗ chiên đàn cao nhất Việt Nam

30-10-2016

(Kyluc.vn) Tôn tượng có pháp số cao 4m, nặng 4.200kg

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 8 trang (80 bài)Đầu<...678>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ