image not found

Nơi nặn tượng cúng ông Táo

17-01-2020

Mỗi mẻ nung 1.000 pho tượng mất bốn ngày với hàng loạt công đoạn nhào đất, in khuôn, phủ sơn... làm bằng tay hoàn toàn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 1209 trang (12084 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ