• Trang chủ
  • Thông tin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Thông tin
image not found

Điểm tin kỷ lục: 'Cụ' sồi trường thọ nhất châu Âu, đã có từ thời Trung Cổ

19-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Một nhóm các nhà khoa học Italy đã phá hiện một cây sồi được xem là lâu đời nhất châu Âu tại Công viên quốc gia Kalkalpen ở Áo.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 998 trang (9980 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ