image not found

Campuchia chuyển hơn 260 triệu đô la tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn

15-04-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Vongsey Vissoth cho biết một kế hoạch công khai nhằm giảm bớt các tác động kinh tế của COVID-19 đã phân phối hơn 260 triệu đô la cho các hộ gia đình khó khăn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 1467 trang (14666 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ