Campuchia thúc đẩy giáo dục kỹ thuật số bậc đại học

25-01-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao hợp tác với Trung tâm Quốc tế về Đổi mới Giáo dục Đại học của UNESCO (UNESCO-ICHEI) ở Thâm Quyến đang thúc đẩy giáo dục đại học ở Campuchia.

Nó xem xét việc nâng cao giáo dục kỹ thuật số thông qua hệ thống mạng và web, chia sẻ các phương pháp hay nhất và bài học kinh nghiệm, và hơn thế nữa.

Nỗ lực này cũng bao gồm việc thành lập Viện Giáo dục Trực tuyến Quốc tế (IIOE) thông qua quan hệ đối tác với ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học ở Campuchia.

Kể từ năm 2016, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao và UNESCO-ICHEI đã hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy nền giáo dục của Campuchia.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ