Choáng ngợp với chiếc thang máy cao nhất thế giới ở Trương Gia Giới

27-05-2019

Thang máy Bailong cao 326 mét, thang máy ngoài trời cao nhất thế giới, đặt tại Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Thang máy Bailong cao 326 mét, thang máy ngoài trời cao nhất thế giới, bị che khuất bởi sương mù tại Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Nguồn: THX)

(Nguồn: THX)

(Nguồn: THX)

Hình ảnh kỳ ảo ghi lại từ trên cao chiếc thang máy giữa màn sương nơi rừng núi hiểm trở của Khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên. (Nguồn: THX)

(Nguồn: THX)

(Nguồn: THX)

Khung cảnh như ở chốn bồng lai tiên cảnh. (Nguồn: THX)

(Nguồn: THX)


Theo VietnamPlus

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ