[The First of World] Những cái đầu tiên của quảng cáo - Nguồn gốc ra đời và những mẩu quảng cáo sơ khai đầu tiên của thế giới

07-07-2020

(Firstvietnam.vn) Cùng tìm hiểu quảng cáo có từ khi nào, ai là người quảng cáo đầu tiên trên trái đất và những hình thức quảng cáo đầu tiên của thế giói

Khoảng năm 3000 trước Công nguyên theo các tài liệu còn ghi lại thì cha đẻ của hình thức quảng cáo là một người Ai Cập cổ. Ông đã dán tờ thông báo đầu tiên trên tường thành Thebes.

Nguồn gốc của quảng cáo cáo
Thành Thebes

 

Vài thế kỷ sau đó, ở Hy Lạp hình thức thông báo này trở nên rất phổ biến khi các thông tin dành cho công chúng được vẽ lên các tấm bảng gỗ trưng bày ở quảng trường thành phố.

 

This is the Forum of Pompeii as it would have looked in the year ...

 

Từ năm 1477 William Caxton, một thương gia người Anh đã cho ra đời hình thức quảng cáo bằng áp phích 

Nguồn gốc của quảng cáo cáo
William Caxton-Người quảng cáo áp-phích đầu tiên

 

See the Oldest Printed Advertisement in English: An Ad for a Book ...

Một trong những mẩu áp phích quảng cáo lâu đời nhất còn được lưu giữ tại Anh được viết bởi Caxton

 

 

Đến năm 1867 thì họa sĩ Pháp J.Chéret (1835-1932) lại là người phát minh ra hình thức quảng cáo hiện đại. Đó là tờ quảng cáo một buổi biểu diễn, gồm một câu ngắn và một hình ảnh màu mè gây ấn tượng mạnh.

Nguồn gốc của quảng cáo cáo
Tờ quảng cáo một buổi biểu diễn đầu tiên

 

Năm 1903 tuy nhiên, chính họa sĩ Ý L.Cappiello (1875-1942) mới là người đầu tiên thực sự đề cập tới áp phích quảng cáo với tấm biển quảng cáo kẹo chocolate "Klaus" của ông.

chocolate "Klaus"
 Biển quảng cáo kẹo chocolate "Klaus"


Firstvietnam.vn- Sưu tầm

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ