[Top 100 biểu tượng quốc gia trên thế giới (2018)-P49] Tháp Chủ Thể - Bắc Triều Tiên

04-10-2018

Tháp Juche tên chính thức là Tháp Tư tưởng Chủ thể là một đài kỷ niệm tại Pyeongyang, Triều Tiên.

Tháp được đặt tên theo tư tưởng phát triển bởi Kim Nhật Thành như là hệ tư tưởng nhà nước chính thống của Triều Tiên. Nó cho rằng "con người là chủ thể của mọi thứ và quyết định mọi thứ," và rằng người dân Triều Tiên là chủ thể của cuộc cách mạng Triều Tiên kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin.

 

 

 

 

Hoàn thành vào năm 1982, tháp ở bên bờ phía đông của sông Đại Đồng, trực tiếp đối diện quảng trường Kim Nhật Thành ở phía bên kia của con sông. Nó đã được thực hiện để kỷ niệm sinh nhật 70 Kim Il Sung. Kim Jong-il được chính thức ghi như thiết kế của tháp; Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với các quan ch��c Triều Tiên trước đây trái với khẳng định này.

Công trình cao 170 m này gồm một toà tháp tứ diện cao 150 m, được làm từ 25550 khối đá Granite (số 25550 tương ứng với số ngày lãnh tụ Kim Nhật Thành sống cho đến thời điểm đó) và một “ngọn lửa đuốc” bằng nhôm cao 20m.

 

 

 

 

Trong tòa tháp có hệ thống thang máy giúp người dân có thể dễ dàng lên đến đài quan sát (đặt ngay dưới ngọn đuốc) và phóng tầm mắt nhìn khắp thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên.

 

Theo biểu tượng, Tháp Chủ Thể, Bắc Triều Tiên

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ