[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.53 Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

27-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia được Quốc hội của Malaysia thành lập vào năm 1995 và được ví như một “Két đựng Ý tưởng” của quốc gia đối với các vấn đề liên quan đến sự đổi mới khoa học, công nghệ và khoa học kỹ thuật.

 
Logo của viện.

 

Viện cũng đề cao, theo đuổi và tìm kiếm sự xuất sắc trong các lĩnh vực nêu trên cũng như những lợi ích mà chúng mang lại.

 

Trụ sở chính của viện.

Mục tiêu của Viện

-         Trở thành nhà lãnh đạo tư tưởng.

-         Trở thành Hội đồng tư vấn cao cấp về sự đổi mới khoa học,công nghệ.

-         Trở thành nhà khởi xướng toàn cộng đồng hiểu biết và có thêm kiến thức về việc đổi mới khoa học công nghệ một cách hiệu quả.

-         Làm cho việc đổi mới khoa học công nghệ trở thành nền tảng để phát triển kinh tế và xã hội một cách tốt nhất.

 

Bà Hazami Habib - CEO của Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia.

 

Viện sĩ danh dự

Viện sĩ danh dự là những cá nhân đã thực hiện hoặc đang thực hiện một đóng góp xuất sắc nào đó cho sự ứng dụng khoa học hoặc công nghệ mà đã đang và sẽ mang lại lợi ích cho Viện cũng như các đường hướng hoạt động của Viện. Viện sĩ danh dự được bầu tại Đại hội thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia.

Đến nay, Viện đã bầu cử được 6 Tiến sĩ danh dự là những nhà lãnh đạo, nhà khoa học nổi tiếng và là những người đã đóng góp đáng kể cho Viện.

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ