[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.54 Viện Hàn lâm Khoa học Indonesia, Jakarta, Indonesia

28-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Indonesia được nhà nước Cộng hòa Indonesia thành lập vào năm 1990 với chức năng như một cơ quan độc lập đưa ra những ý kiến, đề nghị và tư vấn cho chính phủ và xã hội về việc mua lại, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Logo của viện.

 

Hiện tại, Viện có 51 thành viên, trong đó có 3 thành viên danh dự. Viện được chia ra thành 5 hội đồng, bao gồm:

-         Hội đồng Khoa học Cơ bản.

-         Hội đồng Khoa học Y học.

-         Hội đồng Khoa học Kỹ thuật.

-         Hội động Khoa học Xã hội.

-         Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật.

 

 

 

 

Viện Hàn lâm Khoa học Indonesia xúc tiến phát triển khoa học thông qua các hội nghị và các diễn đàn thảo luận chính sách, các ấn phẩm, các mối quan hệ trong nước và quốc tế và các hoạt động khác.

 

Website của viện.

 

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ