[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.55 Mạng lưới Viện Hàn lâm Khoa học toàn cầu, Trieste, Ý

29-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Mạng lưới Viện Hàn lâm Khoa học toàn cầu - IAP nằm ở Tp.Trieste nước Ý, hoạt động dưới sự bảo trợ hành chính của TWAS (Viên Hàn lâm Khoa học Thế giới).

 


 

IAP làm việc chặt chẽ với các Viện Hàn lâm thành viên để củng cố vai trò của khoa học trong đời sống xã hội và tư vấn, cung cấp kiến thức về các khía cạnh của khoa học trong tất cả các vấn đề quan trọng của toàn cầu.

IAP giúp tạo ra các viện hàn lâm khoa học ở các quốc gia mà chưa có viện hàn lâm và hỗ trợ cho các Viện Hàn lâm mới thành lập còn mới mẻ và quy mô còn nhỏ trở nên nổi bật hơn trong chính quốc gia của họ.

 

 

 

 

IAP tài trợ các chương trình dành cho các nhà khoa học trẻ và giúp họ xây dựng nền tảng vững chắc để thành công trong sự nghiệp.

Về  nhà tài trợ và nguồn tài chính của IAP - IAP nằm ở Tp.Trieste nước Ý, hoạt động dưới sự bảo trợ hành chính của TWAS (Viên Hàn lâm Khoa học Thế giới).

 

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ