[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.56 Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst, Sandhurst, Berkshire, Anh

30-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst (Royal Military Academy Sandhurst) là một trường sĩ quan trọng điểm cấp trung đội của Anh, là một trong những trường nổi tiếng huấn luyện sĩ quan lục quân trên thế giới.

 

 

 

Học viện Quân sự Sandhurst được sáp nhập từ trường quân sự đầu tiên của Hoàng gia Anh do Woolwich sáng lập vào ngày 30/4/1741, và trường quân sự ở Marlow được thành lập vào năm 1799.

 

 

 

 

Đây là trường trọng điểm đào tạo sĩ quan cấp trung đội của Lục quân Hoàng gia, cũng là một trong những ngôi trường danh tiếng huấn luyện sĩ quan Lục quân của thế giới.  Nhà trường thực hiện chế độ phụ trách Hiệu trưởng, bên dưới có các phòng Khoa học Kỹ thuật Quân sự, Nghiên cứu Tác chiến và Sự vụ Quốc phòng, hơn nữa còn có 5 phân viện là: Viện Tân học, Viện Lão học (Old School), Học viện Thắng Lợi, Viện Hán ngữ Shiliwen và Học viện sĩ quan nữ.

Từ khi ra đời đến nay, Học viện này cũng đạt được rất nhiều thành tích. Theo thống kê chính thức, hiện nay80% sĩ quan Lục quân Anh được đào tạo tại Học viện Quân sự Sandhurst.

 

 

 

 

Trong lịch sử, người xứng đáng được nhắc đến đó là Thủ tướng Anh Winston Churchill, hơn 10 vị nguyên soái Lục quân, những nhà quân sự nổi tiếng như Roberts Montgomery, Alexandria và Festing… đều tốt nghiệp trường này. 
 

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ